GooiZaken 32 - Mei 2018
P. 1
GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en Vechtstreek Jaargang 6- Uitgave 32 - Mei 2018Prof Dr. Hugo Heymans presenteert tijdens GooiseNetwerkBorrel op 17 mei:Verdere zakenColumn wethouder Stam van LarenStichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMCOp de Intensive Care Neonatologie vin- den grote veranderingen plaats. Emeri- tus hoogleraar Kindergeneeskunde Hugo Heymans, die er bijna veertig jaar werkte, zag de afdeling door de jaren veranderen. ‘’Vroeger was de IC voor de dokters en ver- pleegkundigen, nu ook voor de ouders.’’Winst lekt wegGOOI - Uit het MKB Winstlekkage- onderzoek van Thexton Armstrong blijkt dat bij negen van de tien bedrij- ven in het MKB ongemerkt winst wegvloeit.Deze winstlekkage bedraagt gemiddeld genomen zo’n acht procent van de omzet en wordt voornamelijk veroorzaakt door- dat ondernemers te veel ín hun bedrijf in plaats van áán hun bedrijf werken. Winstlekkage is ‘winst uit bestaande bedrijfsactiviteiten die nu weglekt uit de onderneming, uitgedrukt in euro’s’.N WOZBaby’s voelen geen pijn, dachten ze vroeger‘’Wist je dat de medische wereld vroeger van mening was dat baby’s geen pijn konden voelen? We deden ingrepen bij die kleintjes zonder verdoving omdat we dachten dat hun zenuwstelsel nog nietHet gaat hierbij om de extra winst die een ondernemer met optimale bedrijfsvoering zou kunnen behalen, maar nu misloopt door verschillende oorzaken.Vervolg op pagina 5Thexton Armstrong, adviesbureau voor het MKB, voert een doorlopend onder- zoek uit naar deze oorzaken van winst- lekkage.Uit het onderzoek worden twee voor- naamste conclusies getrokken. De eerste conclusie is dat de aandachtsgebieden prijs- & margebeleid, productiviteit en marketing & sales de voornaamste oorza- ken zijn van winstlekkage. Ten tweede valt in de vergelijking tussen de twee onderzoeksperioden op dat bij de aan- dachtsgebieden kostenbeheer, debiteu- ren en voorraad over verloop van tijd wél verbetering is gerealiseerd, ona ankelijk van de situatie van het bedrijf.ProDr.H‘’GGooiZakenaf was. Dat kun je je nu toch niet meer voorstellen?’’Prof. Dr. Hugo Heymans, voormalig direc- teur van het Emma Kinderziekenhuis AMC, kwam in de jaren 70 als kinderarts op de IC Neonatologie in het Emma wer- ken en maakte het allemaal mee. ‘’Toen ik er net werkte had je couveuses met de apparatuur er bovenop. Die dingen waren enorm lawaaierig. Een baby had dus de hele tijd geluid om zich heen. Bovendien mochten we de deurtjes van de couveu- ses niet met onze handen aanraken, dus moest je ze met je ellenboog dichtdoen. Dat gaf een klap en het kindje schrok zich elke keer rot. De couveuses van nu zijn heel stil, de ouders kunnen het kindje goed aanraken en er ligt bedek- king bovenop, zodat het licht niet te fel naar binnen schijnt. We proberen op deze manier de baarmoeder zo goed mogelijk na te bootsen voor kinderen die te vroeg geboren zijn.’’Ouders op afspraak bij hun eigen kindOok in het behandelproces zijn enorme stappen gemaakt. Vroeger konden erg vroege prematuren, toen nog immaturen genoemd, niet eens behandeld worden.9HilverZon opent Zonnedak Dudok Arena11Geen vertrouwen in verander- vermogen organisatie13RoadAdvertisingSTICK TO PERFECTIONpresenteert topsprekerDennis Mattijssen:3rotebfop 17 mei in hetnugzorgen er voor datedoHreijvymeansGooise Netwerk Borrel17mei en14juni2018Zakelijk en culinairnetwerkeventLocatie: NH Hotel Naarden 17.00-20.00 uur.Aanmelden: ronald@commesso.nl Zie pagina 2meer ademruimte krijgt door snellere te betalen.’’NAARDEN - Hugo Heymans komt op donderdag 17 mei 2018 naar het NH Hotel in Naarden en zal een presentatie geven ten behoeve van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC. De presentatie is om 18.00 uur tijdens de zakelij- ke netwerk bijeenkomst en is vrij toegankelijk voor de bedrijven uit de regio. Aanmelden vooraf verplicht via: contact@gooizaken.nlNH Hotel Naardenhet MKB steedsAndere baan of eigen baas 3Personeel voor zelfstandigen?7Autozaken: Hans van Sundertijdens eventT 035 52 60 224 info@roadadvertising.nlwww.roadadvertising.nlBinnendelta 5A 1261 WZ BlaricumBusinessPark 27AUTOZAKENZie pagina 8, 9 Mercedes X 250d Jaguar E-PACE D180woensdag 6 juni 2018MIS DIT NIET!HÉT NAUTISCH NETWERK EVENEMENT VAN HET GOOI, VECHT EN OMSTREKENwww.skutsjesilenloosdrecht.nl


   1   2   3   4   5