Page 29 - Yonex Dutch Open 2018
P. 29

Wegwijzer Yonex Dutch Open 2018
is een uitgave van: Commesso Almere. Deze uitgave is mede tot
stand gekomen met dank aan de alle adverteerders en sponsoren zoals vermeld op de pagina hiernaast.
6e uitgave, jaargang 6, oktober 2018. Fotografie: René Lagerwaard, Alex van Zaanen, Badminton Nederland, Commesso en vele anderen.
Online deze Wegwijzer lezen? Dat kan via de bladerbare versie op www.commesso.nl
Uitgeverij: Commesso B.V. Palmpolstraat 52
1327 CH Almere
E-mail: contact@commesso.nl www.commesso.nl
Copyright©
Niets uit deze wegwijzer Yonex Dutch Open 2018 mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geschreven of ongeschreven media,
via internet of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf de schriftelijke toestemming van de uitgever.
Bij de totstandkoming van deze uitgave is de grootste zorgvuldigheid in acht genomen.
De uitgever en de redactie
sluiten iedere aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, druk- of
zetfouten uit en zijn niet aansprakelijk
voor gegevens die door derden zijn verstrekt
Van de uitgever
Geachte lezer,
Wij hebben met enthousiasme gewerkt aan de totstand- koming van de uitgave Wegwijzer Yonex Dutch Open 2018 in Topsportcentrum Almere. Dit kwam enerzijds omdat er natuurlijk veel te vertellen valt over dit grote evenement, maar vooral ook door het enthousiasme van de organisatoren, sponsoren, gemeente en de onder- nemers en adverteerders in deze uitgave. Zonder deze mensen en bedrijven en hun inzet zou er geen Wegwijzer Yonex Dutch Open 2018 zijn. Wij zijn vooral trots dat wij deze uitgave aan u kunnen presenteren. Nu u deze Weg- wijzer heeft gelezen zijn wij benieuwd naar uw reacties. Wat was goed? Wat kan beter? Tips? Mail ons via contact@ commesso.nl. Uw reactie is van harte welkom!
Ronald Schut
Uitgever Wegwijzer Yonex Dutch Open 2018
 Colofon
 www.commesso.nl
www.commesso.nl
   29


   27   28   29   30   31