gooizaken19
P. 1
AUTOZAKENZie pagina 9 en 10GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en VechtstreekWerkgevers screenen via FacebookEen profielfoto op Facebook is even belangrijk als een foto gevoegd bij de cv.GOOI EN VECHTSTREEK - Wat velen reeds vermoedden is nu ook wetenschappelijk bewezen. Werkgevers screenen sollicitanten via Facebook. Sterker nog, een Facebook-profielfoto beïnvloedt de kansen ongeveer even sterk als de foto die toegevoegd wordt aan een cv.Dat blijkt uit onderzoek van de Univer- siteit Gent. Werkgevers beschikken over zeer beperkte informatie wanneer zij hun eerste selectie maken uit de kandidaten voor hun vacatures. Een curriculum vitae en korte motivatiebrief zijn vaak onvol- doende om een zicht te krijgen op de per- soonlijkheid van de kandidaten. Tegelijk valt er op het internet veel informatiete rapen om een eerste indruk verder te verfijnen. Een potentiële bron voor infor- matie biedt de sociale netwerkwebsite Facebook.Onderzoekers van de Universiteit Gent gebruikten vier foto’s die verschilden wat betreft aantrekkelijkheid en persoonlijk- heidskenmerken. Om zeker te zijn dat hetécht niet om de brief ging, werden de na- men willekeurig aan een brief gekoppeld. De wetenschappers vergeleken de kan- sen op positieve reacties voor de kandi- daten met de verschillende Facebook- profielen. In hun sollicitatiebrief stond geen foto, op Facebook wel.Lees verder op pagina 5Ziekteverzuim verlagen speerpunt MKB’erGOOI EN VECHTSTREEK - Meer dan de helft van alle Nederland- se MKB’ers heeft dit jaar veel aandacht voor het reduceren van het ziekteverzuim. 53 procent ziet dit als het belangrijkste focuspunt als het gaat om het hanteren van een vitaliteitsbeleid.Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de MKB Marktmonitor, gepubliceerd door Unique. Ook sport en beweging (42 pro-cent) en een goede balans tussen werk en privé (32 procent) zijn belangrijke fo- cuspunten voor de ondernemer.kers door bijvoorbeeld het faciliteren van sporten of fruit op het werk.VitaliteitAls er wordt ingezoomd op de verschil- lende sectoren blijkt dat de handel het minst vaak een vitaliteitsbeleid uitvoert. Slechts 20 procent geeft aan een derge- lijk beleid te hanteren. In de zorg wordt daarentegen het vaakst gelet op het wel- zijn van medewerkers (41 procent).Lees verder op pagina 5Het onderzoek is uitgevoerd in samen- werking met Motivaction onder 2.142 MKB’ers. Zij zijn ondervraagd over the- ma’s als bedrijfseconomische en per- sonele ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid. Bedrijven die een vitali- teitsbeleid hanteren, besteden speciale aandacht aan het welzijn van medewer-Locatie: NH Hotel Naarden 17.00-20.00 uur. Aanmelden: ronald@commesso.nl Zie pagina 12Jaargang 4- Uitgave 19 - Maart 2016Verdere zakenColumn burgemeester Van Vliet van 3 Gooise MerenDuurzaam ondernemen5Hein van Steenis schrijft boek7Autozaken: Hans van Sunder9/10Cyberdreigingen11Maak kennis met Duin13Online shoppen15Hersenwetten essentieel voor zakelijk succesNAARDEN - Succes is geen geluk, maar een voorspelbare uitkomst als je hersenwetten toepast.Al bijna 30 jaar optimaliseert Sparkwise succesvol bedrijfsprocessen binnen het MKB en de corporate wereld. Zij gebruiken neuro wetenschap om tot nog betere resul- taten te komen. Deze unieke combinatie maakt mensen zakelijk succesvoller. Wil je ook leren hoe je dit in de dagelijkse praktijk kunt toepassen?Kom dan donderdag 14 april naar de presentatie van SparkWise, voorafgaandaan de GooiseNetwerkBorrel locatie NH Hotel Naarden. Ontvangst met koffie en thee vanaf 15.45 uur. Aanvang 16.00 uur en aansluitend vanaf 17.00 uur napra- ten, borrelen, hapjes en netwerken met de aanwezigen. Vooraf aanmelden via de SparkWise Facebook pagina: http://tinyurl.com/zunz4gwGooise Netwerk Borrel14 aprilZakelijk en culinairnetwerkevent


   1   2   3   4   5