GooiZaken 30
P. 1
Gooise Netwerk Borrel14 december 2017 en 18 januari 2018Zakelijk en culinairnetwerkeventLocatie: NH Hotel Naarden 17.00-20.00 uur.Aanmelden: ronald@commesso.nl Zie pagina 4GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en Vechtstreek Jaargang 5- Uitgave 30 - December 2017Grote bedrijven betalen het MKB steeds snellerGOOI - Grote bedrijven betalen factu- ren a omstig van het MKB steeds sneller. Momenteel wordt een gemid- delde factuur van kleine bedrijven gericht aan grote bedrijven na 41,5 dagen voldaan.Dat blijkt uit de nieuwste Barometer Be- taalgedrag van bedrijfsinformatiespecia- list Graydon. Sinds 1 juli 2017 is de Wet uiterste betaaltermijn, die grote bedrij- ven een betaaltermijn van zestig dagen oplegt, in werking getreden. De trend dat MKB-facturen steeds sneller worden betaald, zet zich sindsdien door. Toch worden deze facturen bijna een dag later voldaan dan de gemiddelde Nederlandse factuur, die op dit moment na 40,6 dagen wordt betaald.‘’De inspanningen van grote bedrijven om sneller te gaan betalen, zijn sinds medio 2015 zichtbaar in onze metingen’’, zegt Dennis Mattijssen van Graydon. ‘’Deze tendens heeft zich ook in het derde kwar- taal doorgezet. Om te weten in welke mate de Wet uiterste betaaltermijn hier- aan heeft bijgedragen, moeten we kijken naar de e ecten op de langere termijn. De inspanningen van grote bedrijven zorgen er in elk geval voor dat het MKB steeds meer ademruimte krijgt om over voldoende liquide middelen te beschik- ken die investeringen mogelijk maken.’’Dienstverlening snelstOp sectorniveau valt in de Graydon Baro-Dennis Mattijssen: ‘’Grote bedrijven zorgen er voor dat het MKB steeds meer ademruimte krijgt door snellere te betalen.’’meter Betaalgedrag op dat facturen in de Overige Dienstverlening met 38,2 dagen momenteel het snelst worden betaald. Dat is wel een fractie later dan in dezelfde pe- riode een jaar geleden (+0,2 dag trager).De Gezondheids- en Welzijnssector komt samen met de Vastgoedsector op de tweede plaats. In beide sectoren worden facturen in het derde kwartaal van 2017 na 38,7 dagen voldaan. Voor de Gezond- heids- en Welzijnszorg betekent dit een verbetering van een halve dag in verge-Verdere zakenColumn burgemeester De Zwartvan BlaricumAfschaffen dividendbelasting noodzakelijk 5Column vanhet bouwbedrijf, Alex Hagen7Autozaken: Hans van Sunder8Charly Luske en Kiwanis werven tien mille voor Dream4Kids13Colofon en alle informatie GooiZaken15155-Help-een-Bedrijf voorziet in behoefte3lijking met dezelfde periode vorig jaar. Van alle sectoren betaalt de Transport en Logistiek momenteel het traagst. De sec- tor betaalt met 44,3 dagen facturen ge- middeld een halve dag later dan een jaar geleden. Toen hoorde de sector ook al bij de hekkensluiters. De Energiebedrijven nemen de één na laatste plaats in. Deze sector betaalt facturen op dit moment ruim één dag later in vergelijking met de- zelfde periode vorig jaar.Lees verder op pag 7GOOI - Ruim zesduizend zelfstandige ondernemers in geldnood zijn het afgelopenjaarkosteloosopweggeholpendoor155-Help-een-Bedrijf,een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK).(088 9990 155) of online via https://www.155.nl direct contact op- nemen voor ondersteuning.Ondernemen is vrijheid?Veel ondernemers zeggen het, maar weinig ervaren het ook echt: “Je onderneemt zoals je leeft.”Bij BOOST helpen wij jou weer voelen dat je leeft! Bewuste, krachtige keuzes maken.Je eigen leven leiden in plaats van geleefd worden met als resultaat: fysieke, mentale en  nanciële vrijheid. Wil je weten wat het betekent om met BOOST te werken? Schrijf je in voor een gratis proefmaand: personal training- en coaching. Meer weten?BOOSTLambertus Hortensiuslaan 76a, 1412 GX Naarden T: +31 634702903 E: info@boosthealth.nl W: www.boosthealth.nlEnjoying the view while working on it.Op het 155-platform kunnen onderne- mers anoniem en 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht voor diagnose en hulp.Stichting 155 verwacht in 2018 meer dan 15.000 ondernemers-in-zwaar-weer op weg te kunnen helpen.‘’We bereikten dit jaar ruim 100.000 on- dernemers-in-zwaar-weer, zowel online als telefonisch’’, vertelt Han Dieperink, algemeen directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. ‘’We zijn positief verrast over de aantallen onder- nemers die we met 155 verder kunnen- helpen. Hiermee vullen we blijkbaar een grote behoefte in.’’ Het IMK en Stichting 155 werkten het afgelopen jaar samenmet 160 Nederlandse gemeenten en de Kamer van Koophandel aan het creëren van een infrastructuur voor onderne- mers-in-zwaar-weer. Uit onderzoek van het IMK blijkt dat de helft van alle on- dernemingen in geldnood in de kern wel levensvatbaar zijn. In die gevallen levert het kunnen voortzetten van de onderne- ming een sterk positief e ect op voor de samenleving.Stichting 155 verwacht in 2018 meer dan 15.000 ondernemers-in-zwaar-weer op weg te kunnen helpen.Stichting 155-Help-een-Bedrijf is het na- tionaal hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Ondernemers die tegenwind ervaren kunnen telefonischDRINKSHALALWIJ BEZORGEN OOK BIJ U THUISGROEST 9B, 1211 CX HILVERSUM | 035 76 345 00WWW.SURITOGO.NLMA T/M ZA VAN 11.30U  21.00U • ZO 14.00U - 21.00UMEALSSURINAMSATAY ROLLSCOMBI DEALS SANDWICHESROTI BARRAAUTOZAKENZie pagina 9, 10, 11 Hyundai Kona, Ford Fiesta en Volkswagen ArteonNu Ook In Hilversum


   1   2   3   4   5