GooiZaken 20
P. 1
Gooise Netwerk Borrel12 mei en 9 juniZakelijk en culinairnetwerkeventLocatie: NH Hotel Naarden 17.00-20.00 uur. Aanmelden: ronald@commesso.nl Zie pagina 12GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en Vechtstreek Jaargang 4- Uitgave 20 - Mei 2016Nederland harder geraakt door grenscontrolesGrenscontroles als gevolg van de vluchtelingencrisis kunnen ons land heel veel geld gaan kosten.Verdere zakenColumn burgemeester Smit van Wijdemeren 3Gratis presentatie Social Media 3Spreken in het openbaar5We hebben Europa hard nodig 6Autozaken: Hans van Sunder9Nieuwe Rrancise Code13Bedrijven moeten energie besparen15Bedrijfsinterview afgenomen op afspraak door een journalist. Inclusief fotoreportage voor op uw eigen site.Uw bedrijf zichtbaar op social media via link (Facebook, Twitter, Linkedin etc)Compleet geplaatst op www.bedrijfsinter- view.nl voor onbepaalde tijd.Eenmalige investering en kosten!Kosten voor dit totaalpakket zijn normaal eenmalig 495 euro.GooiZaken lezersactie: 25% korting, uw kosten zijn dan eenmalige totaal375 euro (excl. BTW).Wilt u van dit aanbod gebruik maken, meld u dan aan via contact@gooizaken.nl onder vermelding van: Ja, ik maak gebruik van Gooizaken lezersactie bedrijfsinterview.nl.‘Nederland moet zich blijven verzet- ten tegen de herinvoering van grens- controles in het Schengen-gebied’. Dat stelt MKB-Nederland naar aan- leiding van onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).Daaruit blijkt dat het bruto binnenlands product met 9 miljard euro kan teruglo- pen in 2020 als de grenscontroles blij- vend zijn. Vanwege de grotere openheidvan de Nederlandse economie is het na- deel in Nederland groter dan in andere EU-landen.Volgens het CPB leiden grenscontroles tot langere wachttijden die niet alleen het handelsverkeer raken, maar ook het toerisme, het woon-werkverkeer en het winkelen in de grensstreek. Momenteel voert een aantal lidstaten tijdelijk weer grenscontroles uit en overweegt de Eu-ropese Commissie een uitbreiding van de controles voor twee jaar goed te keuren. MKB-Nederland hoopt dat de afspraken tussen de EU en Turkije zullen leiden tot het beperken van de vluchtelingen- stroom naar de landen van de Europese Unie. Dat zou dan de druk wegnemen van de roep om nieuwe grenscontroles. “We moeten nu kijken hoe reëel die af- spraken zijn”, aldus de ondernemersor- ganisatie.Nederland populair voor Chinese investeerdersDe investeringen van Chinese bedrijven in Nederland door middel van overnames en investeringen in onroerend goed, machines en andere productiemiddelen is in 2015 opgelopen tot 2,5 miljard dollar.Chinese buitenlandse investeringen een vlucht genomen door de snelle groei van Chinese bedrijven, het streven om hoog- waardige kennis in te kopen en liberalise- ring van China’s regels om in het buiten- land te investeren. Zo mogen sinds kort ook Chinese banken en verzekeraars een deel van hun vermogen in het buitenland beleggen. Financiële instellingen hebben de Chinese buitenlandse investeringen in de afgelopen drie jaar met 15 miljard dol- lar doen groeien.Lees verder op pagina 7LezersactieHILVERSUM - Een bedrijfsinterview online op www.bedrijfsinterview.nl is een geheel nieuwe manier van communiceren om uw bedrijf online zichtbaar te maken.Vertel over uw drijfveren en het toekomst- beeld van uw bedrijf. Met uw unieke verhaal vergroot u het vertrouwen van bestaande klanten en maakt u potentiële klanten nieuwsgierig. Speciaal voor u als lezer van GooiZaken en als bedrijf kunt u nu voorde- lig kennis maken met en gebruik maken van www.bedrijfsinterview.nl online.Verras klanten met een originele bood- schap en vergroot hun vertrouwen in uw bedrijf.Dat is negen procent meer dan het jaar ervoor. Chinese ondernemingen waren vooral geïnteresseerd in de ICT-sector; daar werd 1,8 miljard dollar geïnvesteerd. De overige 0,7 miljard kwam terecht in de zakelijke- en financiële sectoren, de zorg en de biotech-industrie.Daarmee staat Nederland nu vierde op de lijst met Europese landen waar Chinahet meeste geld investeert, achter Italië (7,8 miljard dollar), Frankrijk (3,4 miljard) en het Verenigd Koninkrijk (3,3 miljard). In totaal bedroegen de Chinese directe investeringen in Europa vorig jaar 23 mil- jard dollar; het hoogste bedrag tot nu toe. In de VS investeerden Chinese bedrijven in totaal 15 miljard dollar.Volgens de onderzoekers hebben deUw volledigekantoorautomatisering036 – 30 30 430 | almere@NM2D.nlAUTOZAKENZie pagina 9 en 11


   1   2   3   4   5