GooiZaken 22
P. 1

Gooise Netwerk Borrel13 oktober 2016Zakelijk en culinairnetwerkeventLocatie: NH Hotel Naarden 17.00-20.00 uur. Aanmelden: ronald@commesso.nlZie pagina 8GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en VechtstreekJaargang 4- Uitgave 22 - September 2016CPB: Nederland dreigt leidende ICT-positie te verliezenVoormalig ICT-eurocommissaris Neelie Kroes is het eens met de kritiek van het CPB (foto ANP).Verdere zakenColumn burgemeester Van Benthem vanEemnes 3Data lekken kostbare zaak5MKB Belangen wil aan tafel met verzekeraars 7MKB Ondernemers Congres 7Autozaken: Hans van Sunder8Grote behoefte aan flexibiliteitin werk 11GOOI - Nederland dreigt zijn leiden- de positie op ICT-gebied te verlie- zen. Met die waarschuwing komt het Centraal Planbureau. De overheid reageert volgens het CPB vaak te laat op technologische ontwikke- lingen zoals robots, zelfsturende auto’s en snel groeiende interneton- dernemingen als Uber en Airbnb.Als Nederland zijn positie wil behouden, dan moet de overheid bevorderen dat bedrijven makkelijk kunnen vernieuwen en ondernemen, schrijft het CPB in een rapport. Grote internetbedrijven willen,dat Nederland zich flexibel opstelt. Zeker als het voor bedrijven duur is om met ont- wikkelingen mee te gaan, is het zaak om op tijd met nieuw beleid te komen. Ook kan de overheid bij technische ontwikke- lingen zelf experimenten mogelijk maken om het bedrijfsleven verder te helpen. Bij de ontwikkeling van de zelfrijdende auto doet de overheid dat al.MoedVoormalige ICT-eurocommissaris Neelie Kroes zegt in het AD dat ze het eens is met de kritiek van het CPB: “Nu kijken de overheid en de politiek niet genoeg naarde toekomst. Je moet de moed hebben om over grenzen heen te kijken bij een razendsnel veranderende wereld, en niet meer risicomijdend zijn.” De huidige advi- seur van taxibedrijf Uber noemt Canada als voorbeeld van een land dat ICT-beleid een hoge prioriteit geeft. “Wij bepalen het tempo niet, we moeten mee. En voor- uitgang biedt grote voordelen: iedere burger heeft daar profijt van.”De totale ICT-uitgaven in Nederland lig- gen rond de 45 miljard euro per jaar. In de top tien van grootste bedrijven in de wereld staan vijf ICT-bedrijven.Herstel MKB hapertBAARN - Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers met drie procent toegenomen in het tweede kwartaal, nadat in het eerste kwartaal juist een fors herstel voor het MKB zichtbaar was.IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal MKB’ers en ZZP’ers die in zwaar weer verkeren. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.“Deze stagnatie komt voor ons niet on- verwachts”, zegt Han Dieperink, alge- meen directeur van IMK. “Dit is niet lan- ger te wijten aan de economische crisis, maar aan de structurele veranderingen in vele markten. Veel ondernemers on- derschatten de snelheid en de impact op hun onderneming en schakelen te laat. Daarom namen wij het initiatief voor 155-Help-een-Bedrijf ,het online en te- lefonisch noodloket voor ondernemers, waar zelfstandige ondernemers uit 142 aangesloten gemeenten kosteloos aan kunnen kloppen bij zwaar weer.”Ondernemer zelf verantwoordelijkDe IMK-index voor de periode 2008 t/m juni 2016 (driemaands gemiddelde)De IMK-Index wordt voor de economische crisis in 2008 op 100 gesteld en steeg in maart 2010 naar het hoogste peil van 272. Sinds 2013 toont de Index een con- tinu dalende trend en daalde in het eer- ste kwartaal van 2016 naar 78, dus ruim onder de stand van voor de crisis. In de laatste maanden steeg de index echter weer met 3 procent naar 80.Bbz-regelingDe Bbz-regeling (Besluit bijstandverle- ning zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of be- hoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krij- gen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan con- tinuïteit van ruim de helft van de betrok- ken ondernemingen.13AUTOZAKENZie pagina 8, 9 en 10 Volvo S90 en V90 en de Jeep Renegade


   1   2   3   4   5