Page 4 - Yonex Dutch Open 2018
P. 4

Inhoud
Voorwoord van de wethouder 3 Van de voorzitter 5 Organisatiecomité 6 Favorieten 9 Nederlandse deelnemers 15 Verhalen van sponsoren 16 Nieuws 19 Side events 21 Partners 28 Van de uitgever 29 Colofon 29
        Dé krant die Almere in beweging brengt!
oplage ruim 86.000 ex.
wekelijks huis-aan-huis in geheel Almere
Voor info: 036 5300765
www.almeredezeweek.nl
Lokaal, betrokken en betrouwbaar
                                        4
dag van de
VOLG ONs ViA
WWW.CKVALMERE.NL
OPEZATNERDAGD17 SAEPTEGMBER 11E.0S0PL-A1N6A.0D0E U12UR
ALMERE
Eenstevigfundament met een levenstestament! W. Dreesweg 2, Almere Stad www.tripnotarissenalmere.nl
‘SP had in het college moeten zitten’ ALMERE – De aankondiging kwam on-
v(SerPw)avcehrtt:rerakatdnsalidtieFrnanjasaMrulictkdheuijAsle-
meerse gemeenteraad. Mulckhuijse
18 september koopzvan o11.00ntot 16d.30 uaur g
CRAECMOERDAE(R’S)
h d e o o p i r o o p v i n m c i i j e n , n v o a r t k i e n n a j m a a . r I k g e k mi e e s e v n o t o e r - graeazdichistehnetinooknzweeflratcijtdiev. oEorwr iniePuriwnes
nieuw www.woonboulevardvolendam.nl
plaats van de Tour de France, dan kies ik absoluut voor het eerste.” College
De grootste teleurstelling? “Ik wil er niet te veel over uitwijden, maar de SP had in het huidige college moeten zitten. We waren er heel dichtbij. Het is helaas niet doorgegaan, daar baal ik van. Ook baal ik er van dat er nog steeds geen goede afspraken zijn met woningbouwverenigingen om socia- le woningen te bouwen in Almere. En de starterswoningen aan de Odeon- straat, achter het politiebureau, zou- den in 2009 al niet meer nodig zijn. Ze staan er nog steeds. Helaas zijn ze nog nodig. Trots ben ik op onze stand- vastigheid met betrekking tot de ver-
goeding voor thuishulp. De SP Almere lparcohtelsitjekelradgeedteasrtiiejfd.sZaelftsegdenachceotubne- tant van de gemeente was het toen met ons eens. We kregen helaas ge- lijk. Nu er overal zorginstellingen om- vallen, beseft iedereen dat die markt- werking averechts werkt. Er worden nu landelijk minimumtarieven vast- gesteld. De SP pleit voor afschaffing van het eigen risico in de zorg en we maken ons sterk voor het zorgfonds.” Mulckhuijse adviseert zijn collega’s in de raad: “Blijf je bewust door wie je gekozen bent. Je bent en blijft volks- vertegenwoordiger. Geen prestige, maar presteren.”
14 september 2016 • NUMMER 37
WWW.ALMEREDEZEWEEK.NL • OPLAGE: 86.379
TEL (036) 5300765
Stadhuis aan huis • Vis-à-Vis,25jaarspektakel- theater in beeld. Zie pagina 10.
• SportiefAlmere.
Kijk op pagina 12 + 13.
Wekelijkse gemeente informatie op pagina 9
15 september leid(st)er
Frans Mulckhuijse neeMt onverwacht aFscheid als geMeenteraadslid
SHOWROOM
BMINEOKSNTAATBALELGLAEITNIGE
AL VANAF €699,- INCL. BTW
wMourldckthmuiijjnseokpwvoalmgeirn.”2006 in de ge- meenteraad. “De titel van ons partij- programma was toen ‘minder presti- ge, meer prestatie’. En dat is door de gjaerwenorhdeenn. zWoe’nhbaededtjeenmtoijennleniedtrahaedt Ominiworld-debacle achter de rug. Een prestigeproject dat de Almeer- ders veel geld heeft gekost. Nu heb- ben we weer zo’n prestigeproject: de Floriade. Daar is al voor miljoenen euro’s ingestoken. Alle verantwoor- ding wordt door het college afgescho- ven naar de Floriade BV. Voor de raad wordt het heel lastig om daar contro- le over uit te voeren.”
Frans Mulckhuijse, op de foto voor de starterswoningen aan de Odeonstraat, neemt na 10 jaar afscheid als lid van de Almeerse gemeenteraad. (Foto: Fred Rotgans)
13F33O NST T4
Kom gratis kijken
en proeven bij Yakult! Mét goodiebag
Meer info in de advertentie in
deze krant >
Betekent dat dus dat voor de SP nooit iets groots in Almere kan worden ge- organiseerd? Mulckhuijse: “Nou, als ik bijvoorbeeld moet kiezen tussen geld voor armoedebestrijding en Al- mere als - bijvoorbeeld - aankomst-
Zie pagina 22 & 23
hlietiefkteheintstpeandnruinkgen btoetpedrektPzroijvninpcoi- ale Staten.
“Sinds februari vervang ik een colle- ga-partijlid in de Staten. Tot nu toe heb ik deze werkzaamheden met veel plezier gecombineerd met mijn
CAMERABEWAKING rkawaadmswiekrtko,tmdaeacroincdlueszieomdaetrivkakteanvetieel
• BEELDENDE KUNST • THEATER
• MUZIEK • DANS
Ook in het weekend van 8 en 9 ok- tober zal geen treinverkeer tussen deze stations mogelijk zijn. Wie met deigtraeain ommoegtoredizveonodrobetreirdvoerpstraenis- te gaan; check voor het weggaan de website reisplanner ns.nl en voor on-
Roman Shades
Geen treinverkeer komend weekend richting Naarden/Bussum en Weesp
ALMERE - Komend weekend is er geen treinverkeer tussen de stations Almere Oostvaarders en Weesp – Al- mere en tussen Almere Oostvaarders en Naarden/Bussum.
derweg m.ns.nl voor het meest actu- ele reisadvies. Er wordt veel en hard gewerkt op en naast het spoor in Al- mere. Doel is het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordelij- ke Randstad. Vernieuwing van het spoor gaat niet onopgemerkt voor- bij en heeft effect op (trein)reizi- gers, bedrijven en omwonenden. Bij A s p l mo r e e r n e e C n e n d t i v r u e r m s e z w i j i n s s e e r l c t o w m e p e l k e x e e e r n - aangelegd. Met meer treinen neemt ook de geluidsbelasting toe. ProRail
plaatst daarom geluidschermen over een lengte van 24 kilometer aan beide kanten van het spoor. Langs het hele traject in Almere worden werkzaam- heden uitgevoerd. De meeste werk- zaamheden vinden plaats vanaf een werkweg of het Spoorbaanpad. Dat leidt tot omleidingen voor fietsers.
download de gratis almere sportief app!
beschikbaar voor iphone en android Zie pagina 12 en 13
   2   3   4   5   6