Verwerkersovereenkomst

VERWERKERSOVEREENKOMST

 

PostNL Communicatie Services B.V. (Verwerker) en Commesso B.V. als verwerkingsverantwoordelijke hebben samen een Verwerkersovereenkomst afgesloten. 

 

Commesso B.V. heeft een overeenkomst gesloten m.b.t. samenwerking met PostNL ter zake van postale verwerking. Partijen voorzien dat in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door PostNL persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”),  zullen worden verwerkt zonder aan het rechtstreeks gezag van Commesso B.V. te zijn onderworpen.

 

Commesso B.V. heeft het doel en de middelen van de persoonsgegevensverwerking bepaalt en daarom gekwalificeerd dient te worden als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG.

 

PostNL ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, op grond waarvan PostNL gekwalificeerd dient te worden als Verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 AVG.

 

Commesso B.V. is als Verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 28 lid 3 AVG  verplicht een verwerkersovereenkomst aan te gaan met Verwerker en Partijen derhalve de voorwaarden alsmede de wederzijdse rechten en verplichtingen inzake de verwerking van de Persoonsgegevens door Verwerker schriftelijk willen vastleggen door middel van een verwerkersovereenkomst.

 

De algemene bepalingen uit de Verwerkersovereenkomst gelden voor alle verwerkingen van persoonsgegevens in de uitvoering van en gedurende de looptijd van de Overeenkomst.  Een exemplaar van onze verwerkersovereenkomst kunt u opvragen via: contact@commesso.nl

Heeft u vragen omtrent Commesso? neem dan vrijblijvend contact met ons op.